Новини

Процедура за определяне на изпълнител чрез «избор с публична покана»

By | Новини | No Comments

0001В качеството си на бенефициент по смисъла на чл. 49 ал. 2. т. 2 от ЗУСЕСИФ, във връзка с изпълнението на проект «Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност» по договор за БФП №BG05M9OP001-4.001-0063-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и „АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и на основание чл. 50, чл. 51, чл. 52 и чл. 53 от ЗУСЕСИФ и в изпълнение на разпоредбите на ПМС №160 от 01.07.2016 г. „АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД открива процедура за определяне на изпълнител чрез „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове и на Специализиран уеб-базиран софтуер за генериране и управление на лицензи за специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове“.

Общата стойност на процедурата: 86060,00 (осемдесет и шест хиляди и шестдесет) лева без ДДС. Прочети още…

Проект „Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

By | Новини | No Comments

0001На 15.10.2017 г. „АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД сключи Договор № BG05М9ОP001-4.001-0063-C01 с Министерството на труда и социалната политика на България във връзка с изпълнение на проект „Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност в рамките на процедура BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 199 698.09 лв. с продължителност от 12 месеца като размерът на финансиране от страна на Европейския съюз възлиза на 189 713,19 лв., а на национално съфинансиране на 9 984,90 лв. Прочети още…

3D лазерно скениране и изчертаване на архитектурно заснемене на жилищна сграда във Виленбах край Мюнхен, Германия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД приключи работата си по проект за 3D лазерно скениране и изчертаване на архитектурно заснемене за предстояща реконструкция на жилищна сграда във Виленбах край Мюнхен, Германия

Проект за заснемане, обследване и цялостно проектиране на реконструкция на хотел „Лангфуртер Хоф“ в Лангфурт, Германия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД изработва проект за пълна реконструкция на хотел „Лангфуртер Хоф“ в Лангфурт, Германия и изпълнява надзорна функция при реализирането на проекта.

Заснемане на шпринклерна инсталация в Централно Управление за Бавария на Германската Национална Банка, гр. Мюнхен

By | Новини | No Comments

Заснемане на шпринклерна инсталация в Централно Управление за Бавария на Германската Национална Банка, гр. Мюнхен

Участие в семинара Наземно Лазерно Скениране 2015 (НЛС 2015) на DVW – Германското дружество по геодезия, Геоинформацията и Управление на земите.

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД взе участие в семинара за Наземно Лазерно Скениране 2015(НЛС 2015) на DVW – Германското дружество по геодезия, Геоинформацията и Управление на земите на 11 и 12-ти декември 2015г. във Фулда.

3D лазерно скениране на производствената линия във Фолксваген АД в Чакан, Област Пуна, Махаращра, Индия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД приключи работата си по проект за 3D лазерно скениране в рамките на реконструкцията на производствена линия в заводите на Фолксваген АД в Чакан, Област Пуна, Махаращра, Индия

Участие в семинара Наземно Лазерно Скениране 2014 (НЛС 2014) на DVW – Германското дружество по геодезия, Геоинформацията и Управление на земите.

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД взе участие в семинара за Наземно Лазерно Скениране 2014 (НЛС 2014) на DVW – Германското дружество по геодезия, Геоинформацията и Управление на земите на 11 и 12-ти декември 2014г. във Фулда.

3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране на обекти в университета Лудвиг Максимилиан, Мюнхен, Германия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД приключи работата си по проект за 3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране в рамките на реконструкцията на съоръженията в Лудвиг Максимилиан, Мюнхен, Германия

3D лазерно скениране на производствената линия на Даймлер АД в Бремен, Германия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД приключи работата си по проект за 3D лазерно скениране в границите на обновената производствена линия на Даймлер АД в Бремен, Германия.

3D лазерно скениране на производствената линия на Волво в Гьотеборг, Швеция

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД приключи работата си по проект за 3D лазерно скениране в рамките на с реконструкцията на производствена линия във Волво в Гьотеборг, Швеция

3D лазерно скениране на производствената линия в Даймлер АД в Тускалуса, Алабама, САЩ

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД завърши проект за 3D лазерно скениране в рамките на реконструкцията на производствената линия в Даймлер АД в Тускалуса, Алабама, САЩ

Участие в семинара Наземно Лазерно Скениране 2013 (НЛС 2013) на DVW – Германското дружество по геодезия, Геоинформацията и Управление на земите.

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД взе участие в семинара за Наземно Лазерно Скениране 2013 (НЛС 2013) на DVW – Германското дружество по геодезия, Геоинформацията и Управление на земите на 12 и 13-ти декември 2013г. във Фулда. Архитект Стоян Тодоров изнесе реч на тема: Иновативно Изпълнение на Проекти, с помощта на софтуера ScanManager.

3D лазерно скениране на производствена линия на Даймлер АД в Бремен, Германия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД завърши проект за 3D лазерно скениране в границите на обновената производствена линия на Даймлер АД в Бремен, Германия

3D лазерни скенирания на производствените линии на Ягуар и Ланд Роувър в Бирмингам, Великобритания

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД изпълни проекти за 3D лазерно скениране в рамките на реконструкцията на производствените линии на Ягуар и Ланд Роувър в Бирмингам, Великобритания.

3D лазерно скениране на производствената линия на Опел АД в Сарагоса, Испания

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД приключи проекта за 3D лазерно скениране в рамките на реконструкцията на производствената линия в Опел АД в Сарагоса, Испания.

3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране на производствена линия за Форд АД във Валенсия, Испания

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД приключи работата си по проект за 3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране в границите на обновената производствена линия за Форд АД във Валенсия, Испания

3D лазерно скениране на производствената линия в Даймлер АД в Бремен, Германия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД завърши проект за 3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране в рамките на реконструираната производствена линия на Даймлер АД в Бремен, Германия

3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране на производствена линия за Форд АД в Саарлуис, Германия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД завърши проект за 3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране в границите на обновената производствена линия на Форд АД в Саарлуис, Германия

3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране на тунела Хеслах в Щутгарт, Германия

By | Новини | No Comments

Аикюволушон България ЕООД приключи работа по проект за 3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране в рамките на реконструирането на тунела Хеслах в Щутгарт, Германия.

Powered by themekiller.com