За нас

Аикюволушон България ЕООД предлага модулно организиран пакет от услуги в областта на:

  • 3D лазерно скениране
  • 3D CAD моделиране
  • Научни изследвания и развитие

Въз основа на големият и продължителен опит и ноу-хау, екипът от експерти на Аикюволушон България ЕООД решава всяка нова задача с мотивация, отдаденост и професионална компетентност.

Стълбовете на корпоративния ни успех и философия са: постоянен и висок стандарт за качество, основан на използването на най-новите технологии в 3D лазерното скениране, висока гъвкавост и професионална компетентност.

Иновативните решения на фирмата, нейната мотивация и отдаденост на желанията на клиентите, са в основата за непрекъснато увеличаващия се пазарен дял на компанията.