Строителни конструкции и промишлено строителство

Технологията 3D лазерно скениране има неограничени възможности за приложение в областта на строителните конструкции и промишлено строителство. Точното заснемане е основата за успешното оперативно и енергийно управление на индустриалните съоръжения. Генерираните 3D облаци от точки се трансформират в обектно-ориентирани 3D CAD модели. По този начин дейности като реконструкции, ремонти и технически обслужвания могат да се извършват бързо и ефективно. Аикюволушон България ООД има богат опит в множество проекти с приложение на технологията 3D лазерно скениране в различни индустрии, в т.ч .:

  • Летища
  • Електроцентрали
  • Рафинерии | Химическа промишленост
  • Корабостроителници
  • Изграждане на тунели